Lactarius/Lactifluus (rýdziky) - Jamrich Michal

Atlas rýdzikov (Lactarius et Lactifluus)

Rod Lactarius a rod Lactifluus (pod spoločným slovenským názvom - rýdziky) patria do čeľade Russulaceae, kde zaraďujeme ešte rod Russula (plávky), ktorý je (čo sa týka počtu druhov) najväčším rodom tejto čeľade, a rod Multifurca, ktorý je naopak počtom zástupcov najmenším rodom tejto čeľade (stojí na rozmedzí plávok a rýdzikov). Rýdziky a plávky zaberajú samostatné a unikátne miesto v systematickom členení húb. Sú to mykorízne huby (viažu sa na určitý druh stromu, dreviny, rastliny, ako hostiteľa). Od ostatných lupeňovitých húb sa dajú jednoducho rozlíšiť podľa charakteru ich dužiny, ktorá je lámavá (zložená z guľovitých buniek), teda nie vláknitá (ktorá sa trhá po vláknach). Dá sa to pozorovať pri rozlomení, prípadne odlúpnutí, časti dužiny, ktorá sa láme (štiepi) ako krieda, či dužina jablka. Rýdziky, na rozdiel od plávok, produkujú po poranení mlieko (najviac viditeľné na lupeňoch a dužine klobúka, ale za suchého počasia a pri starých plodniciach nemusí byť tento základný znak viditeľný), ktoré je aj v závislosti od jednotlivého druhu hojné, alebo nehojné, môže byť výrazne kvapalné (tečie), alebo skôr tuhšie (krémovitá konzistencia). Mlieko máva rôznu farbu, pričom sa často vplyvom reakcie so vzduchom jeho farba mení. Ďalšími makroskopickými rozlišovacími znakmi rýdzikov od plávok sú menej žiarivé (jasné, živé) farby klobúkov u rýdzikov, ako aj menší kontrast medzi bledou farbou hlúbika a jasnou (živou) farbou klobúka, tak ako to vidíme často u plávok, kde je tento kontrast značný. Rody Lactarius a Lactifluus sú pomerne veľké a rozšírené po celom svete. Rýdziky sa vyskytujú okrem Antarktídy na všetkých kontinentoch a prakticky vo všetkých podnebiach (od arktických oblastí až po daždové pralesy). V Európe sa môže vyskytovať približne 120-130 druhov.


Rýdziky - nové fotografie

Lactarius hepaticus - rýdzik pečeňovohnedý

Lactarius hepaticus - rýdzik pečeňovohnedý

29.08.2019, SK, Podbeskydská brázda, Q 6581b, 790m, sub Pinus sylvestris, Picea abies
- herbár HBMJ


Powered by SmugMug Owner Log In