Untitled photo

Literatúra a zdroje informácií

TIETO KNIHY SÚ PRE MŇA ZDROJOM INFORMÁCIÍ, OKREM MOJICH OSOBNÝCH POZNATKOV PRIAMO Z TERÉNU. ZOZNAM LITERATÚRY, KTORÁ JE V URČITOM SMERE A ROZSAHU POUŽITEĽNÁ PRI HĽADANÍ INFORMÁCIÍ O NIEKTORÝCH DRUHOCH RÝDZIKOV BY BOL SAMOZREJME ŠIRŠÍ, ALE VYBRAL SOM DIELA, KTORÉ SA RÝDZIKOM VENUJÚ VÝHRADNE, PRÍPADNE VO VÄČŠEJ MIERE. AJ V NIEKTORÝCH SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ATLASOCH JE OBSIAHNUTÉ POMERNE VEĽKÉ MNOŽSTVO DRUHOV RÝDZIKOV, ALE POČET DRUHOV, KTORÉ JE REÁLNE MOŽNÉ NÁJSŤ NA SLOVENSKU A V ČECHÁCH, JE VŠAK VÄČŠÍ.

Fungi Europaei, vol. 7, Lactarius (M. T. Basso, 1999) - kniha (monografia) venovaná výhradne rodu Lactarius - Lactifluus (rýdziky), ktorej autorka (talianska mykologička Maria Teresa Basso) je momentálne jednou z najväčších autorít v tejto oblasti. Toto dielo poskytuje detailný pohľad na rýdziky v rámci európskych druhov. Kniha je v taliančine, pričom kľúče na určovanie rýdzikov a niektoré všeobecné veci v úvode knihy (použité metódy) sú preložené do angličtiny.

Fungi of Northern Europe, vol. 2, The genus Lactarius (J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt, 1998) - kniha (monografia) venovaná výhradne rodu Lactarius - Lactifluus (rýdziky), ktorej autori sú uznávaní mykológovia. Kniha pokrýva druhy vyskytujúce sa najmä v strednej a severnej Európe. Kniha je v angličtine.

Fungi of Switzerland, vol. 6, Russulaceae (F. Kränzlin, 2005) - kniha, ktorá poskytuje ucelený pohľad na rod Russula (plávky), Lactarius a Lactifluus (rýdziky) so zameraním na druhy vyskytujúce sa vo Švajčiarsku. Kniha je v angličtine.

British Fungus Flora, vol. 9, Russulaceae: Lactarius (R. W. Rayner, 2005) - kniha vydaná anglickou mykologickou spoločnosťou, zameriava sa na popisy niektorých druhov rýdzikov, ktoré rastú v Anglicku. Kniha je v angličtine.

Funga Nordica, vol. 2 (H. Knudsen, J.Vesterholt, 2012) - komplexné dielo, na ktorom sa podielalo 49 mykológov zo 16 krajín. Obsahuje krátke, ale veľmi výstižné popisy k 3054 druhom húb v 278 rodoch spolu s kľúčmi na ich určovanie. Kniha je v angličtine (sú pravdepodobne aj iné preklady, ale určite nie slovenský a český).

North American species of Lactarius (L. R. Hesler, A. H. Smith, 1979) - staršie, ale veľmi obsiahle a poučné, dielo amerických autorov (mykológov) Heslera a Smitha. Popisujú v ňom veľké množstvo druhov rýdzikov. Po kliknutí tu, sa Vám otvorí stránka s touto knihou v elektronickej podobe.

Riisikad, The genus Lactarius in Estonia (Kuulo Kalamees, 2011) - monografia o rýdzikoch zameraná na druhy nachádzajúce sa v Estónsku.

I Lattari (Roberto Galli, 2006) - monografia o rýdzikoch, pekne spracovaná kniha talianskeho mykológa.

Bestimmungsschlussel fur Blätterpilze und Rohrlinge in Europa (Groeger F., 2013)

British Milkcaps : Lactarius & Lactifluus (Kibby G., 2014)

Manuale di Microscopia dei Funghi (M. T. Basso, 2005)

Manuale di Microscopia dei Funghi, vol. 2 (M. T. Basso, 2012)

Fungi non Delineati 63-64: Funghi Rari, Critici o Interessanti dalla Finlandia (2012)

Flora Agaricina Neerlandica, Volume 7 (2018)


OKREM KNÍH SA DÁ MNOŽSTVO INFORMÁCIÍ NÁJSŤ V ODBORNÝCH MYKOLOGICKÝCH ČASOPISOCH (PRÁVE TIE SÚ ZDROJOM NAJAKTUÁLNEJŠÍCH INFORMÁCIÍ), AKO AJ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH (TU UVEDIEM LEN TIE STRÁNKY, KTORÉ NAJČASTEJŠIE V TOMTO SMERE VYUŽÍVAM).

Index Fungorum - ako medzinárodný projekt (portál) slúžiaci mykologickej a vedeckej spoločnosti, ktorý obsahuje databázu latinských názvov jednotlivých druhov húb. V súčasnosti asi najviac využívaný a priebežne aktualizovaný portál so snahou o zjednotenie systematiky a názvoslovia druhov húb.

MycoBank - ako online databáza slúžiaca mykologickej a vedeckej spoločnosti, ktorá zahŕňa mykologickú nomenklatúru jednotlivých druhov húb a súvisiace údaje.

Russulales News - internetová stránka uznávaná aj odbornou verejnosťou, ktorá je zameraná na rody Lactarius, Lactifluus (rýdziky), Russula (plávky) a Multifurca.

Funghi Italia - na stránke sa nachádza veľké množstvo informácií o hubách, vrátane fotografií a popisov, nielen jednotlivých druhov húb (vrátane rýdzikov), ale aj vysvetlenia niektorých makroskopických znakov (opísanie, čo ktorý mykologický výraz znamená), a iné informácie. Stránka je v taliančine.

Association Mycologique de Baume-les-Dames - francúzska stránka venovaná rýdzikom.

Bogiphoto - stránka talianskeho mykológa a fotografa Boeria Gianluigi s množstvom nádherných a detailných fotografií nielen rýdzikov.

Powered by SmugMug Owner Log In