3 - Osobné nálezy rýdzikov (herbár HBMJ) - Jamrich Michal

Osobné nálezy rýdzikov (herbár HBMJ)

Zoznam mojich nálezov rýdzikov a herbárové položky v osobnom herbári (HBMJ). Nie sú tu však uvedené všetky herbárové položky. Zoznam neobsahuje napr. položky od iných nálezcov, väčšinu mojich doposiaľ neurčených nálezov (cf.), ... . Ako miesto nálezu pri slovenských nálezoch uvádzam iba geomorfologický celok (v rámci neho môžu byť nálezy toho istého druhu z rôznych lokalít). Bližšie mykofloristické údaje sú uvedené pri fotografiách v jednotlivých galériách mnou dokumentovaných nálezov v Zozname európskych druhov rýdzikov (Lactarius/Lactifluus).


1. L. acerrimus

HBMJ 12/2014 – 21.07.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi);  HBMJ 14/2014 – 23.07.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 1/2018 - 09.06.2018, Biele Karpaty; HBMJ 2/2018 - 16.06.2018, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi);, HBMJ 4/2018 - 25.06.2018, Javorníky; 

2. L. acris 

HBMJ 29/2013 - 27.09.2013, Česká republika; HBMJ 66/2014 – 21.08.2014/22.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 41/2017 - 23.09.2017, Súľovské vrchy

3. L. albocarneus

HBMJ 48/2013 – 07.11.2013, Javorníky; HBMJ 50/2013 – 07.11.2013, Javorníky; HBMJ 80/2014 – 06.09.2014, Javorníky; HBMJ 87/2014 – 10.09.2014, Kysucká vrchovina (hranica s Oravskou Magurou); HBMJ 86/2015 - 28.10.2015, Javorníky

4. L. aquizonatus

HBMJ 31/2017 - 18.09.2017, Poľsko; HBMJ 32/2017 - 18.09.2017, Poľsko

5. L. aspideus

HBMJ 25/2015 – 12.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 39/2015 - 15.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 26/2017 - 09.09.2017, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami)

6. L. aurantiacus

HBMJ 34/2013 – 03.10.2013, Javorníky; HBMJ 47/2013 – 21.10.2013, Javorníky; HBMJ 51/2013 – 21.10.2013, Javorníky; HBMJ 108/2014 – 05.11.2014, Javorníky; HBMJ 85/2015 - 28.10.2015, Javorníky; HBMJ 87/2015 - 01.11.2015, Javorníky; HBMJ 90/2015 - 3.11.2015, Javorníky

7. L. azonites

HBMJ 34/2014 – 08.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi), Marček (ako cf. azonites); HBMJ 37/2014 – 11.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 38/2014 – 12.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 38A/2014 – 12.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 35/2016 - 31.07.2016, Žilinská kotlina

8. L. badiosanguineus

HBMJ 37/2013 - 07.10.2013, Kysucká vrchovina; HBMJ 86/2014 – 10.09.2014, Kysucká vrchovina (hranica s Oravskou Magurou); HBMJ 11/2015 - 24.08.2015, NP Šumava, Česká republika; HBMJ 53/2015 – 02.10.2015, Moravsko-sliezske Beskydy; HBMJ 41/2016 - 03.08.2016, Podtatranská brázda

9. L. bertillonii

HBMJ 4/2014 – 09.07.2014, Žilinská kotlina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 11/2016 - 03.07.2016, Biele Karpaty (hranica s Javorníkmi), Bytča; HBMJ 22/2016 - Malá Fatra; HBMJ 27/2016 - 22.07.2016, Javorníky, Česká republika

10. L. blennius

HBMJ 20/2013 - 20.09.2013, Kysucká vrchovina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 27/2013 - 27.09.2013, Česká republika; HBMJ 50/2014 – 16.08.2014, Česká republika, Beskydy; HBMJ 57/2014 – 21.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 91/2014 – 18.09.2014, Javorníky; HBMJ 47/2015 - 26.09.2015, Beskydy, Česká republika; HBMJ 60/2015 – 15.10.2015, Javorníky, HBMJ 9/2016 - 26.06.2016, Žilinská kotlina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 57/2016 - 15.08.2016, Javorníky; HBMJ 42/2017 - 25.09.2017, Súľovské vrchy; HBMJ 43/2017 - 25.09.2017, Súľovské vrchy; HBMJ 12/2018 - 1.7.2018, Štramberská vrchovina, CZ; 

11. L. camphoratus

HBMJ 32/2013 - 29.09.2013, Česká republika; HBMJ 4/2016 - 05.06.2016, Považský Inovec; HBMJ 5/2016 - 07.06.2016, Strážovské vrchy; HBMJ 9/2018 -1.7.2018, Štramberská vrchovina, CZ; HBMJ 17/2018 - 14.07.2018, Kozie chrbty;

12. L. circellatus

HBMJ 27/2014 – 02.08.2014/07.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 58/2014 – 21.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 71/2014 – 22.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 23/2015 - 02.09.2015, Strážovské vrchy; HBMJ 43/2015 – 23.09.2015, Beskydy; HBMJ 3/2016 - 28.05.2016, Biele Karpaty

13. L. citriolens

HBMJ 90/2014 – 15.09.2014, Turčianska kotlina; HBMJ 15/2016 - 13.07.2016, Turčianska kotlina

14. L. controversus

HBMJ 72/2014 – 28.08.2014, Žilinská kotlina

15. L. cyathuliformis

HBMJ 25A/2014 – 30.07.2014, Podtatranská kotlina (hranica s Nízkymi Tatrami); HBMJ 13/2016 - 04.07.2016, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami)

16. L. decipiens

HBMJ 1/2016 - 22.05.2016, Považský Inovec; HBMJ 2/2016 - 27.05.2016, Považský Inovec; HBMJ 6/2016 - 07.06.2016, Strážovské vrchy

17. L. deliciosus

HBMJ 31/2013 - 29.09.2013, Česká republika; HBMJ 106/2014 -  20.10.2014, Biele Karpaty (hranica s Javorníkmi); HBMJ 56/2015 – 15.10.2015, Turčianska kotlina;, HBMJ 17/2017 - 06.09.2017, Kysucká vrchovina

18. L. deterrimus

HBMJ 1/2013 - 05.09.2013, Kysucká vrchovina (hranica s Javorníkmi); HBMJ 75/2014 – 30.08.2014, Podtatranská kotlina (hranica s Nízkymi Tatrami); HBMJ 79/2014 – 06.09.2014, Javorníky; HBMJ 49/2015 – 28.09.2015, Súľovské vrchy; HBMJ 59/2015 – 15.10.2015, Kysucká vrchovina

19. L. evosmus

HBMJ 13/2018 - 3.7.2018, Sliezske Beskydy, Poľsko; 

20. L. cf. fascinans

HBMJ 93/2014 – 18.09.2014, Javorníky (čakám na ďalší nález tohto druhu na predmetnej lokalite v ďalších rokoch a po jeho potvrdení bude publikovaný)

21. L. flavidus

HBMJ 36/2014 – 11.08.2014/12.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 60/2014 – 21.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 44/2015 – 23.09.2015, Beskydy; HBMJ 63/2016 - 07.09.2016, Kysucká vrchovina; HBMJ 16/2017 - 06.09.2017, Kysucká vrchovina; HBMJ 44/2017 - 25.09.2017, Súľovské vrchy

22. L. flexuosus var. flexuosus

HBMJ 6/2014 – 15.07.2014, Žilinská kotlina; HBMJ 78/2014 – 04.09.2014, Žilinská kotlina; HBMJ 79/2015 – 22.10.2015, Žilinská kotlina; HBMJ 50/2016 - 05.08.2016, Podtatranská kotlina; HBMJ 29/2017 - 15.09.2017, Javorníky

23. L. flexuosus var. roseozonatus

HBMJ 20/2017 - 07.09.2017, Podtatranská kotlina, HBMJ 35/2017 - 20.09.2017, Žiar

24. L. fluens

HBMJ 65/2014 – 21.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 67/2014 – 22.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 51/2015 – 28.09.2015, Súľovské vrchy; HBMJ 13/2017 - 27.08.2017, Beskydy

25. L. fuliginosus

HBMJ  74/2015 – 21.10.2015, Podtatranská kotlina; HBMJ 59/2016 - 22.08.2016, Nízke Tatry

26. L. fulvissimus (britannicus)

HBMJ 21/2013 - 20.09.2013, Kysucká vrchovina (hranica s Oravskou Magurou); HBMJ 22/2013 - 24.09.2013, Kysucká vrchovina (hranica s Oravskou Magurou); HBMJ 38/2013 - 08.10.2013, Kysucká vrchovina (hranica s Oravskou Magurou); HBMJ 39/2013 - 14.10.2013, Javorníky; HBMJ 44/2013 - 19.10.2013/23.10.2013, Javorníky; HBMJ 46/2013 - 21.10.2013, Javorníky; HBMJ 28/2014 – 02.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 39/2014 – 12.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 46/2014 – 14.08.2014, Oravská Magura; HBMJ 67/2015 -17.10.2015, Považský Inovec; HBMJ 70/2015 – 19.10.2015, Súľovské vrchy

27. L. glaucescens

HBMJ 26/2016 - 22.07.2016, Hostýnsko - vsetínská hornatina, Česká republika; HBMJ 14/2017 -  31.08.2017, Kysucká vrchovina

28. L. glyciosmus

HBMJ 19/2014 – 29.07.2014, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 97/2014 - 21.09.2014, Kysucká vrchovina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 16/2015 - 24.08.2015, NP Šumava, Česká republika; HBMJ 20/2015 - 28.08.2015, NP Šumava, Česká republika; HBMJ 26/2015 – 12.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 40/2015 – 21.09.2015, Žilinská kotlina; HBMJ 42/2015 – 23.09.2015, Beskydy

29. L. helvus

HBMJ 7/2013 - 12.09.2013, Javorníky; HBMJ 44/2014 – 14.08.2014, Oravská Magura; HBMJ 13/2015 - 24.08.2015, NP Šumava, Česká republika; HBMJ 22/2017 - 08.09.2017, Vysoké Tatry; HBMJ 23/2017 - 09.09.2017, Podtatranská kotlina

30. L. hysginus

HBMJ 40/2013 - 17.10.2013, Javorníky; HBMJ 43/2013 - 17.10.2013, Javorníky

31. L. chrysorrheus

HBMJ 25/2013 - 27.09.2013, Česká republika; HBMJ 45/2013 - 19.10.2013, Javorníky; 56/2014 – 21.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 58/2016 - 15.08.2016, Javorníky

32. L. intermedius

HBMJ 15/2013 - 16.09.2013, Javorníky; HBMJ 33/2013 - 16.09.2013, Javorníky; HBMJ 53/2014 - 19.08.2014, Javorníky; HBMJ 109/2014 – 05.11.2014, Javorníky; HBMJ 61/2015 – 16.10.2015, Javorníky; HBMJ 78/2015 – 21.10.2015, Nízke Tatry; HBMJ 16/2016 - 16.07.2016, Javorníky; HBMJ 3/2018 - 18.06.2018, Javorníky

33. L. lacunarum

HBMJ 64/2015 -17.10.2015, Považský Inovec; HBMJ 73/2015 – 19.10.2015, Súľovské vrchy; HBMJ 18/2017 - 07.09.2017, Podtatanská kotlina;  HBMJ 59/2017 - 13.10.2017. Javorníky, CZ

34. L. leonis

HBMJ 40/2016 - 03.08.2016, Podtatranská brázda; HBMJ 44/2016 - 04.08.2016, Podtatranská brázda; HBMJ 45/2016 - 04.08.2016, Podtatranská brázda; HBMJ 8/2017 – 03.08.2017, Podtatranská brázda; HBMJ 20/2018 -  15.07.2018, Podtatranská brázda;

35. L. lignyotus

HBMJ 22/2014 – 29.07.2014, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 43/2014 – 14.08.2014, Oravská Magura; HBMJ 52/2016 - 13.08.2016, Malá Fatra

36. L. lilacinus

HBMJ 76/2014 – 30.08.2014/01.09.2014, Podtatranská kotlina (hranica s Nízkymi Tatrami); HBMJ 37/2015 – 15.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica s Nízkymi Tatrami); HBMJ 75/2015 – 21.10.2015, Podtatranská kotlina

37. L. luridus

HBMJ 64/2016 - 07.09.2016, Kysucká vrchovina; HBMJ 66/2016 - 09.09.2016, Kysucká vrchovina; HBMJ 40/2017 - 23.09.2017, Súľovské vrchy; HBMJ 45/2017 - 28.09.2017, Súľovské vrchy; HBMJ 50/2017 - 04.10.2017, Kysucká vrchovina; HBMJ 60/2017 - 13.10.2017. Javorníky, CZ

38. L. mairei

HBMJ 82/2015 – 24.10.2015, Považský Inovec

39. L. mammosus

HBMJ 17/2015 - 26.08.2015, NP Šumava, Česká republika; HBMJ 22/2015 - 28.08.2015, NP Šumava, Česká republika

40. L. mammosus f. decolorans

HBMJ 19/2015 - 26.08.2015,  NP Šumava, Česká republika (nález bude podrobne preskúmaný a porovnávaný s klasickou formou a príbuznými druhmi a následne publikovaný)

41. L. obscuratus

HBMJ 25/2014 – 30.07.2014, Podtatranská kotlina (hranica s Nízkymi Tatrami); HBMJ 73/2014 – 30.08.2014/01.09.2014, Podtatranská kotlina (hranica s Nízkymi Tatrami); HBMJ 74/2014 – 30.08.2014/31.08.2014, Podtatranská kotlina (hranica s Nízkymi Tatrami); HBMJ 101/2014 – 30.09.2014, Javorníky (hranica s Kysuckou vrchovinou); HBMJ 4/2015 – 26.07.2015, Podtatranská kotlina, HBMJ 6/2015 – 29.07.2015, Podtatranská kotlina; HBMJ 35/2015 – 13.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 36/2015 – 15.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica s Nízkymi Tatrami); HBMJ 63/2015 -17.10.2015, Považský Inovec; HBMJ 76/2015 – 21.10.2015, Podtatranská kotlina

42. L. oedematopus

HBMJ 25/2016 - 22.07.2016, Hostýnsko - vsetínská hornatina, Česká republika

43. L. olivinus

HBMJ 16/2014 - 29.07.2014, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 77/2014 – 30.08.2014, Podtatranská kotlina (hranica s Nízkymi Tatrami); HBMJ 32/2016 - 24.07.2016, Podtatranská kotlina (hranica s Nízkymi Tatrami); HBMJ 43/2016 - 04.08.2016, Podtatranská brázda; HBMJ 9/2017 – 03.08.2017, Podtatranská brázda

44 L. omphaliformis

HBMJ 3/2015 – 26.07.2015, Podtatranská kotlina; HBMJ 7/2015 – 29.07.2015, Podtatranská kotlina; HBMJ 8/2015 – 29.07.2015, Podtatranská kotlina; HBMJ 5/2017 - 31.07.2017, Podtatranská kotlina

45. L. pallidus

HBMJ 59/2014 – 21.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 99/2014 – 21.09.2014, Kysucká vrchovina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 45/2015 - 25.09.2015, Turzovská vrchovina; HBMJ 46/2015 - 26.09.2015, Beskydy; HBMJ 53/2016 - 13.08.2016, Malá Fatra; HBMJ 39/2017 - 22.09.2017, Súľovské vrchy; HBMJ 47/2017 - 01.10.2017, Javorníky

46. L. picinus

HBMJ  13/2013 - 16.09.2013, Javorníky; HBMJ 19/2013 - 19.09.2013, Kysucká vrchovina (hranica s Javorníkmi); HBMJ 36/2013 - 07.10.2013, Kysucká vrchovina; HBMJ 2/2014 – 13.06.2014, Javorníky; HBMJ 17/2014 - 27.07.2014, Nízke Tatry; HBMJ 88/2014 – 13.09.2014, Kysucká vrchovina; HBMJ 34/2015 – 13.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 91/2015 - 3.11.2015, Javorníky 

47. L. pilatii

HBMJ 14/2015 - 25.08.2015, Česká republika, NP Šumava

48. L. piperatus

HBMJ 3/2014 – 03.07.2014, Javorníky; HBMJ 5/2014 - 10.07.2014, Žilinská kotlina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 11/2014 -20.07.2014, Žilinská kotlina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 2/2015 - 25.06.2015, Strážovské vrchy; HBMJ 17/2016 - 16.07.2016, Javorníky; HBMJ 5/2018 - 27.06.2018, Javorníky; HBMJ 6/2018 - 28.06.2018, Javorníky; HBMJ 11/2018 - 1.7.2018, Štramberská vrchovina, CZ; 

49. L. porninsis

HBMJ 26/2013 - 27.09.2013, Česká republika; HBMJ 18/2014 – 28.07.2014/30.07.2014, Nízke Tatry; HBMJ 28/2017 - 15.09.2017, Kysucká vrchovina

50. L. pterosporus

HBMJ 26/2014 – 01.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 33/2014 – 07.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 45/2014 – 14.08.2014, Oravská Magura; HBMJ 49A/2014 – 16.08.2014, Česká republika, Beskydy; HBMJ 68/2014 – 22.08.2014, Kremnické vrchy ; HBMJ 21/2016 - 17.07.2016, Javorníky

51. L. pubescens

HBMJ 102/2014 – 30.09.2014, Javorníky (hranica s Kysuckou vrchovinou); HBMJ 104/2014 – 16.10.2014, Žilinská kotlina; HBMJ  54/2015 - 08.10.2015, Nízke Tatry; HBMJ 33/2017 -  18.09.2017, Poľsko

52. L. pyrogalus

HBMJ 3/2013 - 07.09.2013, Kysucká vrchovina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 9/2013 - 15.09.2013, Kysucká vrchovina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 49/2013 - 12.11.2013, Javorníky; HBMJ 52/2014 – 19.08.2014, Javorníky; HBMJ 70/2014 – 22.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 98/2014 – 21.09.2014, Kysucká vrchovina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 66/2015 -17.10.2015, Považský Inovec; HBMJ 19/2016 - 17.07.2016, Javorníky

53. L. quieticolor

HBMJ 34/2017 - 18.09.2017, Poľsko

54. L. quietus

HBMJ 6/2013 - 12.09.2013, Javorníky; HBMJ 8/2013 - 12.09.2013, Javorníky; HBMJ 28/2013 - 27.09.2013, Česká republika; HBMJ 1/2014 – 27.05.2014, Malá Fatra; HBMJ 7/2014 – 17.07.2014, Žilinská kotlina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 35/2014 – 11.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 41/2015 – 21.09.2015, Žilinská kotlina, HBMJ 83/2015 – 24.10.2015, Považský Inovec; HBMJ 34/2016 - 27.07.2016, Žilinská kotlina; HBMJ 3/2017 - 26.07.2017, Žilinská kotlina; HBMJ 8/2018 -1.7.2018, Štramberská vrchovina, CZ; 

55. L. repreasentaneus

HBMJ 15/2014 – 29.07.2014, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 40/2014 – 14.08.2014, Oravská Magura; HBMJ 56/2016 - 13.08.2016, Malá Fatra

56. L. romagnesii

HBMJ 30/2014 – 03.08.2014, Česká republika, Beskydy; HBMJ 84/2014 – 06.09.2014, Česká republika, Beskydy; HBMJ 54/2016 - 13.08.2016, Malá Fatra

57. L. rostratus

HBMJ 54/2014 - 19.08.2014, Javorníky; HBMJ 10/2018 -1.7.2018, Štramberská vrchovina, CZ; 

58. L. rubrocinctus

HBMJ 51/2016, 13.08.2016, Malá Fatra; HBMJ 37/2017 - 22.09.2017, Súľovské vrchy

59. L. rufus

HBMJ 17/2013 - 18.09.2013, Javorníky; HBMJ 23/2013 - 27.09.2013, Česká republika; HBMJ 24/2014 - 29.07.2014, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 41/2014 – 14.08.2014, Oravská Magura; HBMJ 89/2015 -01.11.2015, Javorníky; HBMJ 42/2016 - 04.08.2016, Západné Tatry; HMBJ 21/2017 - 08.09.2017, Vysoké Tatry

60. L. ruginosus

HBMJ 31/2014 – 03.08.2014, Česká republika, Beskydy; HBMJ 49/2014 – 16.08.2014, Česká republika, Beskydy; HBMJ 68B/2014 - 22.08.2014, Kremnické vrchy, HBMJ 85/2014 – 06.09.2014, Česká republika, Beskydy

61. L. salicis-reticulatae

HBMJ 11/2017 - 04.08.2017, Tatry

62. L. salmonicolor

HBMJ 35/2013 - 03.10.2013, Javorníky; HBMJ 82/2014 - 06.09.2014, Česká republika, Beskydy; HBMJ 103/2014 – 15.10.2014, Javorníky; HBMJ 107/2014 – 05.11.2014, Javorníky; HBMJ 110A/2014 – 14.11.2014, Javorníky, HBMJ 48/2015 - 26.09.2015, Beskydy; HBMJ 77/2015 – 21.10.2015, Nízke Tatry

63. L. sanguifluus

HBMJ 81/2015 – 24.10.2015, Považský Inovec; HBMJ 38/2017 - 22.09.2017, Súľovské vrchy

64. L. scoticus

HBMJ 30/2015 – 12.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 47/2016 - 04.08.2016, Podtatranská brázda

65. L. scrobiculatus

HBMJ 5/2013 - 09.09.2013, Malá Fatra; HBMJ 14/2013 - 16.09.2013, Javorníky; HBMJ 42/2014 – 14.08.2014, Oravská Magura; HBMJ 62/2015 – 16.10.2015, Javorníky; HBMJ 33/2016 - 24.07.2016, Podtatranská kotlina; HBMJ 46/2016 - 04.08.2016, Podtatranská brázda

66. L. semisanguifluus

HBMJ 2/2013 - 06.09.2013, Kysucká vrchovina (hranica s Javorníkmi); HBMJ 55/2015 – 15.10.2015, Turčianska kotlina; HBMJ 68/2015 -17.10.2015, Považský Inovec; HBMJ 69/2015 -17.10.2015, Považský Inovec; HBMJ 71/2015 – 19.10.2015, Súľovské vrchy

67. L. serifluus (subumbonatus)

HBMJ 47/2014 – 16.08.2014, Žilinská kotlina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 55/2014 – 21.08.2014, Kremnické vrchy, HBMJ 94/2014 – 18.09.2014, Javorníky; HBMJ 100/2014 – 24.09.2014, Javorníky; HBMJ 7/2016 - 16.06.2016, Žilinská kotlina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 46/2017 - 01.10.2017, Javorníky

68. L. sphagneti

HBMJ 89/2014 - 13.09.2014, Kysucká vrchovina; HBMJ 71/2016 - 16.9.2016, Podtatranská kotlina

69. L. spinosulus

HBMJ 58/2017 - 13.10.2017, Javorníky, CZ

70. L. stephensii

HBMJ 1/2015 - 24.06.2015, Strážovské vrchy

71. L. subdulcis

HBMJ 41/2013 - 17.10.2013, Javorníky; HBMJ 51/2014 – 16.08.2014, Česká republika, Beskydy; HBMJ 63/2014 – 22.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 83/2014 – 06.09.2014, Česká republika, Beskydy; HBMJ 92/2014 – 18.09.2014, Javorníky; HBMJ 50/2015 – 28.09.2015, Súľovské vrchy; HBMJ 52/2015 - 01.10.2015, Biele Karpaty, HBMJ 58/2015 – 15.10.2015, Turčianska kotlina, HBMJ 80/2015 – 04.09.2014, Žilinská kotlina, HBMJ 84/2015 - 27.10.2015, Javorníky; HBMJ 81/2014 – 08.09.2014, Javorníky; HBMJ 8/2016 - 26.06.2016, Žilinská kotlina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 12/2017 - 27.08.2017, Beskydy

72. L. subvolemus

HBMJ 10/2014 – 20.07.2014, Žilinská kotlina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 36/2016 - 31.07.2016, Žilinská kotlina

73. L. tabidus

HBMJ 23/2014 – 29.07.2014, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 48/2014 – 16.08.2014, Žilinská kotlina (hranica s Malou Fatrou), HBMJ 105/2014 – 18.10.2014, Javorníky; HBMJ 5/2015 – 26.07.2015, Podtatranská kotlina; HBMJ 9/2015 - 23.08.2015, Česká republika, NP Šumava; HBMJ 15/2015 - 25.08.2015, Česká republika, NP Šumava; HBMJ 18/2015 - 26.08.2015, Česká republika, NP Šumava; HBMJ 38/2015 – 15.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami), HBMJ 88/2015 -01.11.2015, Javorníky; HBMJ 31/2016 - 24.07.2016, Podtatranská kotlina; HBMJ 4/2017 - 31.07.2017, Podtatranská kotlina; HBMJ 6/2017 - 01.08.2017, Podtatranská kotlina; HBMJ 19/2017 - 07.09.2017, Podtatranská kotlina; HBMJ 24/2017 - 09.09.2017, Podtatranská kotlina; HBMJ 15/2018 - 14.07.2018, Podtatranská kotlina;

74. L. torminosulus

HBMJ 18/2018 - 14.7.2018, Podtatranská kotlina; HBMJ 28/2016 - 24.07.2016, Podtatranská kotlina; 

75. L. torminosus

HBMJ 10/2013 - 15.09.2013, Kysucká vrchovina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 11/2013 - 15.09.2013, Kysucká vrchovina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 12/2013 - 15.09.2013, Kysucká vrchovina (hranica s Malou Fatrou); HBMJ 28/2015 – 12.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 57/2015 – 15.10.2015, Turčianska kotlina, HBMJ 65/2015 -17.10.2015, Považský Inovec; HBMJ 16/2018 - 14.07.2018, Podtatranská kotlina

76. L. trivialis (utilis)

HBMJ 16/2013 - 18.09.2013, Javorníky; HBMJ 42/2013 - 18.09.2013, Javorníky; HBMJ 95/2014 – 18.09.2014, Javorníky; HBMJ 96/2014 – 18.09.2014, Javorníky (ako var. utilis); HBMJ 39/2016 - 03.08.2016, Podtatranská brázda; HBMJ 25/2017 - 09.09.2017, Podtatranská kotlina; HBMJ 19/2018 - 14.07.2018, Podtatranská kotlina (ako var. utilis);

77. L. tuomikoskii

HBMJ 38/2016 - 03.08.2016, Podtatranská brázda; HBMJ 49/2016 - 05.08.2016, Podtatranská kotlina; HBMJ 69/2016 - 16.09.2016, Podtatranská kotlina; HBMJ 10/2017 - 03.08.2017, Podtatranská brázda

78. L. turpis

HBMJ 24/2013 - 27.09.2013, Česká republika; HBMJ 9/2014 – 19.07.2014, Turzovská vrchovina; HBMJ 10/2015 - 24.08.2015, NP Šumava, Česká republika

79. L. uvidus

HBMJ 12/2015 - 24.08.2015, NP Šumava, Česká republika; HBMJ 21/2015 - 27.08.2015, NP Šumava, Česká republika;HBMJ 31,33/2015 – 12.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 14/2016 - Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 29/2016 - 24.07.2016, Podtatranská kotlina; HBMJ 48/2016 - 04.08.2016, Podtatranská brázda; HBMJ 14/2018 - 13.7.2018, Podtatranská kotlina;

80. L. vellereus

HBMJ 4/2013 - 08.09.2013, Javorníky; HBMJ 61/2014 – 21.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 64/2014 – 21.08.2014, Kremnické vrchy; HBMJ 24/2015 – 10.09.2015, Kysucká vrchovina (hranica s Oravskou Magurou); HBMJ 72/2015 – 17.10.2015, Strážovské vrchy; HBMJ 55/2016 - 13.08.2016, Malá Fatra; HBMJ 7/2018 - 29.06.2018, Javorníky; 

81. L. vietus (syringinus)

HBMJ 30/2013 - 28.09.2013, Česká republika; HBMJ 20/2014 - 29.07.2014, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 21/2014 -29.07.2014, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami) – ako var. syringinus; HBMJ 27/2015 – 12.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 29/2015 – 12.09.2015, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 12/2016 - 04.07.2016, Podtatranská kotlina (hranica so Západnými Tatrami); HBMJ 30/2016 - 24.07.2016, Podtatranská kotlina; HBMJ 7/2017 - 01.08.2017, Podtatranská kotlina (hranica s Vysokými Tatrami)

82. L. volemus

HBMJ 8/2014 – 17.07.2014, Žilinská kotlina (hranica s Malou Fatrou) ; HBMJ 20/2016 - 17.07.2016, Javorníky; HBMJ 37/2016 - 31.07.2016, Žilinská kotlina

83. L. zonarioides

HBMJ 23/2016 - 20.07.2016, Veľká Fatra; HBMJ 2/2017 - 21.07.2017, Javorníky

84. L. zonarius

HBMJ 13/2014 – 22.07.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 29/2014 – 02.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 32/2014 – 07.08.2014, Javorníky (hranica s Bielymi Karpatmi); HBMJ 10/2016 - 29.06.2016, Biele Karpaty (hranica s Javorníkmi); HBMJ 24/2016 - 21.07.2016, Biele Karpaty (hranica s Javorníkmi)

Powered by SmugMug Log In