Untitled photo

Zoznam európskych druhov rýdzikov (Lactarius/Lactifluus)

Zoznam druhov a stručné popisné informácie, resp. pri nájdených druhoch samostatné galérie jednotlivých dokumentových nálezov rýdzikov. Zoznam je usporiadaný abecedne (latinské názvy). Na rýchle vyhľadanie konkrétneho druhu môžte použiť aj Vyhľadávanie.

Do zoznamu sú zaradené tie druhy v rámci rodu Lactarius a rodu Lactifluus (rýdziky), ktoré sú uznávané autoritami za legitímne druhy. Zameranie je na druhy rýdzikov, ktoré sú zdokumentované a nachádzajú sa na území Európy. Mnohé druhy sa nachádzajú, resp. by sa mali vyskytovať, aj na území Slovenskej a Českej republiky.


A-Z (Lactarius/Lactifluus):


Druhy legitímne, ale dlho nenájdené, neskúmané, alebo s otáznou existenciou (samostatným postavením):


Lactarius cupricolor Z. Schaef., Česká Mykol. 20: 158 (1966) - druh v súčasnosti nejasnej identity, dlho nenájdený (neskúmaný), podľa popisu podobný k Lactarius pallidus Pers. (podsekcia Pallidini), resp. Lactarius vietus (Fr.) Fr. (podsekcia Pyrogalini).

Lactarius odoratus Velen., České Houby 1: 168 (1920) - druh dlho nenájdený (neskúmaný), bližšie nezaradený.

Lactarius cookei Z. Schaef., Česká Mykol. 14(4): 236 (1960) - ide o druh, ktorý nebol dlho nájdený (posledné nálezy boli z roku 1957), pričom prvý krát bol popísaný ako druh s názvom Lactarius picinus sensu Cooke, 1828. Pod teraz platným menom Lactarius cookei Z. Schaef. ho popísal Z. Schaefer v Česká Mykologie 14 (4): 236 (1960). Holotyp bol nájdený na Slovensku, Tatra Magna (Carpatorum), Lendak, 11.08.1957, herbarium Fungi Moravici Brno. Pre M. T. Basso poskytlo exsikát z tohto nálezu k jej preskúmaniu múzeum v Brne, pričom zistila, že výtrusy vykazujú mierne odlišnosti v ornamentike od Lactarius picinus Fr. a Lactarius romagnesii Bon.. Ostatné skúmané znaky sa zhodovali s Lactarius picinus Fr., preto si myslí, že Lactarius cookei Z. Schaef. by mohol byť (pri absencií ďalších makroskopických odlišností - tam je zhoda s Lactarius picinus Fr.), pokiaľ berie do úvahy veľkú premenlivosť druhu Lactarius picinus Fr., práve tento druh. Každopádne ani ona ho nezaradila ako jeho synonymum.

Lactarius hradecensis Z. Schaef., Česká Mykol. 2: 85 (1948) – druh v súčasnosti nejasnej identity, dlho nenájdený, samotným autorom zaraďovaný niekde do blízkosti Lactarius quietus (Fr.) Fr., prípadne k Lactarius vietus (Fr.) Fr., alebo aj k Lactarius subdulcis (Pers.) Gray, podľa M. T. Basso.

Lactarius terenopus Romagn. Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 72: 340 (1957) – druh popísaný v roku 1957, od toho času nájdený a popisovaný iba v roku 2007 (Moreau and Courtecuisse 2007), avšak iba na základe jednej plodnice. Druh mal byť odlišovaný od Lactarius pterosporus Romagn., Revue Mycol., Paris 14: 108 (1949) podľa menších výtrusov, modro sivého nádychu farby klobúka, trochu odlišným charakterom (hrúbkou) subpellis v pileipellis (pokožka klobúka). Všetky tieto znaky je však možné subsumovať pod určitú variabilitu druhu Lactarius pterosporus Romagn., Revue Mycol., Paris 14: 108 (1949). Jeho samostatná existencia je otázna, ale nie je vylúčená. Je však potrebné pozorovať jednotlivé znaky na viacerých zberoch (zdroj: Lactarius subg. Plinthogalus: the European taxa and American varieties of L. lignyotus re-evaluated, A. Verbeken, D. Stubbe, Mycologia, June 2012).

Lactarius spurius Romagn., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 96: 76 (1980) – druh veľmi príbuzný a podobný k Lactarius piperatus (L.) Pers., Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 64 (1797). Žiadna z mne dostupných autorít tento druh bližšie nerozoberá, zdroje informácií k nemu sú neoverené.


Vybrané legitímne druhy, ktoré sú ale podľa niektorých (väčšiny) autorít zaradené ako synonymá k inému druhu:


Lactarius britannicus D.A. Reid, Fungorum rariorum Icones coloratae 4: 16. (1969) - Pri tomto druhu sú dve teórie čo sa týka synonymického priradenia druhu Lactarius britannicus (v oboch jeho formách L. britannicus f. britannicus, L. britannicus f. pseudofulvissimus) pod druhové meno Lactarius fulvissimus. Na jednej strane sú autority, ktoré tieto druhy striktne rozlišujú (Mycobank, M.T. Basso, a iné), pričom iné autority (Index Fungorum, Verbeken) berú Lactarius britannicus ako synonymum k Lactarius fulvissimus. Ja som na základe mojich doterajších pozorovaní (aj mikroskopickom skúmaní a porovnávaní rôznych zberov, z ktorých niektoré vykazovali všetky makroskopické znaky pre L. britannicus) za ich zlúčenie pod druhové meno Lactarius fulvissimus. Mikroskopicky som zatiaľ nedokázal nájsť také rozdiely, ktoré by boli jednoznačné pre ich samostatné postavenie. Mnoho zberov je navyše akýmsi prechodom medzi týmito ,,druhmi", čo sa týka makroznakov, a ich rozlišovanie je zložité. Skôr by som sa priklonil k ich odlišovaniu ako formy (variety). Konečné rozhodnutie by mala dať v budúcnosti DNA analýza a porovnanie zberov na takejto molekulárnej úrovni. Čiže momentálne zastávam názor, že ide o druh jeden, avšak veľmi makroskopicky (vzhľadovo, ale aj charakteristikou niektorých znakov - napr. zmena farby mlieka po izolovaní) variabilný.

Lactarius oedohyphosus Idzerda & Noordel. - Je to legitímny druh podľa Index Fungorum, Mycobank, aj iných autorít. M. T Basso (1999) ho taktiež teoreticky uznala a prebrala do svojej monografie, aj keď ňou osobne nebol nájdený a skúmaný. Heilmann-Clausen a spol. (1998) ho však považujú za synonymum k Lactarius lacunarum. Ide o druh podobný k Lactarius tabidus, resp. Lactarius lacunarum, má však vykazovať určité mikroskopické a z časti aj makroskopické odlišnosti.

Lactarius clethrophilus Romagn., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 90: 145 (1974) - druh považovaný za legitímny podľa Index Fungorum aj podľa Mycobank, ide o veľmi podobný druh k Lactarius obscuratus, ktorý má sám o sebe veľa uznaných variet. Aj M. T. Basso tento druh prakticky uznala, nakoľko ho nezaradila ako synonymum k Lactarius obscuratus, resp. ani k jednej z jeho variet. Mikroskopicky sa veľmi nelíši od Lactarius obscuratus var. obscuratus, jeho výtrusy majú jemne odlišnú ornamentiku a tvar. Makroskopicky však nejaké odlišnosti vykazuje, ale nie je novými nálezmi preukázané, že nemôže ísť iba o variabilitu druhu Lactarius obscuratus. Niektorí autori (napr. Heilmann-Clausen (1998)) tento druh zaradili ako synonymum k Lactarius obscuratus v jeho širšom zmysle.

Lactarius subumbonatus Lindgr. - podľa nových teórií a názorov niektorých autorít (A. Verbeken, J Vesterholt - Funga Nordica, vol. 2, 2012; K. Kalamees -Riisikad, The genus Lactarius in Estonia, 2011) je zaradený ako synonymum k Lactarius serifluus (DC.) Fr..

Lactarius utilis (Weinm.) Fr., Monogr. Hymenomyc. Suec. (Upsaliae) 2(2): 159 (1863) – zaradený podľa niektorých autorít (Verbeken, A. & Vesterholt, J. 2008. Lactarius. – In: Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.): Funga Nordica 2012, 137) a na základe nových poznatkov pod Lactarius trivialis (Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 337 (1838) [1836-1838] (Kalamees).

Lactarius mitissimus (Fr.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 345 (1838) - momentálne je už zaradený ako synonymum k Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 624 (1821).

Lactarius pergamenus (Sw.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 340 (1838) – zaradený pod Lactarius piperatus (L.) Pers., Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 64 (1797) podľa väčšiny autorít.

Lactarius syringinus Z. Schaef., Česká Mykol. 10: 171 (1956) – niektorými autoritami (M. T. Basso, 1999; Kalamees, 2011) zaraďovaný ako synonymum k Lactarius vietus (Fr.) Fr.. Iní autori, ako J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, & J. Vesterholt, ho v monografií The Genus Lactarius (Fungi of Northern Europe—Vol. 2, 1998) síce zaradili ako legitímny, samostatný druh, no aj A. Verbeken a spol. ho na základe nových štúdií (2013) už berie ako určitú varietu k Lactarius vietus (Fr.) Fr..

Lactarius hortensis Velen., České Houby 1: 163 (1920) – síce je vedený v Index Fungorum a MycoBank ako samostatný druh, väčšina autorít (M. T. Basso, Kalamees, J. Heilmann-Clausen, A. Verbeken, & J. Vesterholt) ho považujú za synonymum k Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr..

Lactarius sanguineovirescens Fillion, Bull. Trimestriel Féd. Mycol. Dauphiné-Savoie 29 (113): 21. 1989 – synonymum k Lactarius semisanguifluus R. Heim & Leclair.

Lactarius payettensis A.H. Sm., Brittonia 12: 324 (1960) – synonymum k Lactarius olivinus Kytöv., Karstenia 24(2): 49 (1984).

Lactarius bresadolanus Singer [as ,,bresadolianus"], Annls mycol. 40(1/2): 122 (1942) – synonymum k Lactarius zonarioides Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Champ. Supér. (Paris): 474 (1953).

Lactarius duplicatus A. H. Sm., Brittonia 12: 329 (1960) – synonymum k Lactarius lapponicus Harmaja, Karstenia 15: 20 (1976).

Lactarius rubescens Bres., Fung. trident. 1(1): 84 (1881) – synonymum k Lactarius decipiens Quél., Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci. 14(2): 448 (1885).

Lactarius rostratus Heilm.-Claus. sensu Basso (1999) – synonymum k Lactarius cremor  Fr. 


Powered by SmugMug Owner Log In