Untitled photo

Vybrané synonymá:

Arcangeliella borziana Cavara, Nuovo G. bot. ital. 7: 126 (1900)

Octaviania borziana (Cavara) Svrček, Fl. ČSR, B-1, Gasteromycetes: 194 (1958)

Arcangeliella stephensii var. borziana (Cavara) Krieglst., Z. Mykol. 57(1): 19 (1991)

Arcangeliella volemoides K. Mader & A. Mader, Osterr. Z. Pilzk. 1:5, 1992


Stručná charakteristika:

Odkazy: 

Poznámky:  Druh bol zaradený do rodu Lactarius (podrod Russularia, veľmi blízko k Lactarius fulvissimus) aj na základe molekulárnej analýzy - Systematics of European Sequestrate Lactaroid Russulaceae with spiny spore ornamentation, Belg. Journ. Bot., 136, 2003.


Powered by SmugMug Owner Log In