Untitled photo

Podľa najnovších molekulárnych štúdií je Lactarius roseozonatus a Lactarius flexuosus, teda aj pri ich rozdelení len na variety, stále jeden a ten istý druh, preto sa zlúčili.


Vybrané synonymá:

Lactarius roseozonatus (H. Post in Fr.) Britz

Lactarius flexuosus var. roseozonatus H. Post

Lactarius flexuosus (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 624 (1821) subsp. flexuosus

Lactarius flexuosus (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 624 (1821) var. flexuosus

Lactarius pyrogalus subsp. flexuosus (Pers.) Singer, Annls mycol. 40(1/2): 123 (1942)

Lactifluus flexuosus (Pers.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 856 (1891)


Stručná charakteristika:

Lactarius flexuosus var. flexuosus - rýdzik hnedastosivý

Powered by SmugMug Owner Log In