Untitled photo

Pri tomto druhu sú dve teórie čo sa týka synonymického priradenia druhu Lactarius britannicus (v oboch jeho formách L. britannicus f. britannicus, L. britannicus f. pseudofulvissimus) a druhu Lactarius subsericatus (ktorý by však mal byť synonymom pre Lactarius britannicus) pod druhové meno Lactarius fulvissimus. Na jednej strane sú autority, ktoré tieto druhy rozlišujú [M.T. Basso (1999), R. Galli (2006), G. Kibby (2014), Mycobank a iné], pričom iné autority [Heilmann-Clausen a spol. (1998), F. Kränzlin (2005), Index Fungorum] berú Lactarius britannicus (Lactarius subsericatus) ako synonymum k Lactarius fulvissimus. A. Verbeken a J. Vesterholt vo Funga Nordica (2008) berú L. britannicus ako synonymum k L. fulvissimus, ale s poznámkou, že L. subsericatus, ktorého mlieko žltne po izolovaní na biely papier, tmavšími lupeňmi, viac jednoliatou farbou klobúka, pokožkou ako jelenica (zamatovou) a výtrusmi s výraznejšie bradavičnatou ornamentikou sa môže vyskytnúť v severských krajinách. F. Gröger (2013) v Bestimmungsschlüssel für Blätterpilze und Röhrlinge in Europa rozlišuje tieto druhy, ale s poznámkou o celkovej nejednotnosti názorov autorít na ich postavenie. R. W.Rayner (2005) v British Fungus Flora 9 - Russulaceae: Lactarius popisuje L. britannicus ako legitímny druh, pričom ho nezaradil jednoznačne ako synonymum k L. fulvissimus. Kolektív autorov v článku Lactarius Ectomycorrhizae on Abies alba Morphological Description, Molecular Characterization, and Taxonomic Remarks - Mycologia ,92, 2000, 31(1) uvádza okrem iného aj samostatné postavenie L. subsericatus, ktorý popisujú ako blízky k L. fulvissimus, od ktorého sa však odlišuje inou ornamentikou výtrusov, ktorá pozostáva väčšinou z izolovaných bradavíc (L. fulvissimus viac sieťovaná). Z makroznakov spomínajú výraznejšie mastný vzhľad pokožky klobúka u Lactarius subsericatus, taktiež žltnutie mlieka po izolovaní na biely papier, tmavšie lupene. L. britannicus uvádzajú v tejto súvislosti ako druh nedostatočne poznaný, ale javiaci sa ako veľmi blízky, ak nie aj identický, s L. subsericatus. L. subsericatus popisujú ako druh, ktorý sa viaže na viacero listnatých aj ihličnatých drevín, rastie na zásaditej pôde v západnej Európe, pričom niektorí autori druh rastúci pod listnatými stromami označujú ako Lactarius subsericatus f. pseudofulvissimus. Z ich DNA analýzy vyplynulo, že L. fulvissimus patrí do tej istej, zatiaľ nevymedzenej, sekcie druhov ako aj L. subsericatus, ale nepodarilo sa im jednoznačne ustáliť taxonomické postavenie týchto dvoch druhov medzi sebou. Vzhľadom k výsledkom však radšej uprednostňujú ich samostatné postavenie. Aj najnovšia publikácia týkajúca sa rýdzikov (Verbeken, M., Nuytinck, J., Noordeloos, M.E. (2018): Flora Agaricina Neerlandica, vol. 7 Boletales at Russulales) uvádza, že pod pojmom Lactarius fulvissimus sa skrýva určite viac ako jeden druh rýdzika, tak ako to vyplýva z analýz DNA. 


Zatiaľ budem tu na stránke prezentovať Lactarius fulvissimus v širšom zmysle, teda vrátane Lactarius britannicus (Lactarius subsericatus), aj keď je zrejmé, že aj niektoré moje zbery sú práve Lactarius britannicus. Ak sa mi podarí ustáliť mikroskopické rozdiely pri všetkých zberoch spolu s rozdielmi makromorfologickými, vtedy budem môcť zodpovedne prezentovať Lactarius britannicus ako samostaný druh. Je to však viac ako pravdepodobné, že tomu tak v skutočnosti je. 

Vybrané synonymá pre Lactarius fulvissimus sensu lato:

Podľa Mycobank, M.T. Basso, ... :

Lactarius cremor var. laccata J.E. Lange, Dansk Bot. Ark. 5 (5): 36. 1928

Lactarius cremor ss. Lange J.E., Flora Agar. Danica: 44, 1940

Lactarius mitissimus ss. Romagn., Bull. Soc. Mycol. Fr. 54:224, 1939

Lactarius rubrocinctus ss. Neuhoff, Die Milchlinge: 206, 1956

Podľa Index Fungorum, kde je zrejmé ich zaradenie druhu Lactarius britannicus pod tento druhový názov:

Lactarius decipiens sensu A.A. Pearson p.p.; fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland (2005)

Lactarius cremor sensu Lange (1940); fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland (2005)

Lactarius ichoratus sensu auct.; fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland (2005)

Lactarius britannicus D.A. Reid, Fungorum Rariorum Icones Coloratae 4: 16 (1969)

Lactarius britannicus D.A. Reid, Fungorum Rariorum Icones Coloratae 4: 16 (1969) f. britannicus

Lactarius subsericatus Kühner & Romagn. ex Bon, Docums Mycol. 9(no. 35): 39 (1979)

Lactarius subsericatus f. pseudofulvissimus Bon, Docums Mycol. 9(no. 35): 40 (1979)

Lactarius britannicus f. pseudofulvissimus (Bon) Basso, Fungi europ. (Alassio) 7: 573 (1999)

Lactarius subsericatus Kühner & Romagn. ex Bon, Docums Mycol. 9(no. 35): 39 (1979) f. subsericatus


Stručná charakteristika:

Lactarius fulvissimus - rýdzik hrdzavý

Powered by SmugMug Owner Log In