Untitled photo

Vybrané synonymá:

Lactarius subumbonatus Lindgr., Bot. Notiser: 200 (1845)

Lactarius camphoratus var. serifluus (DC.) Barbier, Bull. Soc. mycol. Fr. 17: 50 (1901)

Lactarius subdulcis var. cimicarius sensu Gray (1821); fide Checklist of Basidiomycota of Great Britain and Ireland (2005)

Poznámky:

Podľa nových teórií a názorov niektorých autorít (A. Verbeken, J Vesterholt - Funga Nordica, vol. 2, 2008 (2012); K. Kalamees -Riisikad, The genus Lactarius in Estonia, 2011; G. Kibby - British Milkcaps : Lactarius & Lactifluus, 2014) je zaradený ako synonymum k Lactarius serifluus (DC.) Fr. aj Lactarius subumbonatus Lindgr..

Prikláňam sa k názoru, že Lactarius subumbonatus a Lactarius serifluus sú jeden druh. Existujú medzi nimi malé odlišnosti, ktoré však nie sú tak výrazné, aby išlo o dva samostatné druhy. Ich rozdiely (na základe ktorých boli v minulosti rozlišované) nie sú vždy, za každých podmienok také stále, že by sa nedali subsumovať pod variabilitu jedného druhu. Mikroskopicky sú taktiež takmer identické, nedá sa povedať, že by existoval nejaký zásadný rozlišovací mikroznak, či už berieme do úvahy ornamentiku výtrusov, veľkosť a tvar paracystíd, alebo charakter pileipellis.

Uvediem stručnú charakteristiku Lactarius subumbonatus aj s pohľadom na makroznaky, ktorými sa pôvodne odlišoval od Lactarius serifluus. Lactarius subumbonatus sa vyznačuje vodnato bielym mliekom, ktoré zasychá úplne priesvitno (aj izolované), svojou za čerstva viac-menej výraznou plošticovou (ako L. quietus) vôňou, ktorá sa zmení pri zasychaní (vysušení) plodnice na vôňu po korení Maggi, viaže sa na listnaté stromy (najmä dub (Quercus sp.)), preferuje pôdy bohaté na živiny, výskyt často na okrajoch ciest a lesov. Niekedy pri náleze obschnutých plodníc je táto Maggi vôňa cítiť už aj po odtrhnutí plodnice. V rovnakom biotope a s takými istými makroznakmi (vôňa za čerstva a pri vysušení, farba mlieka) je možné nájsť Lactarius serifluus. Ten však tvorí v dospelosti menšie plodnice (do 40-50 mm) a má bledšie sfarbený klobúk, ktorý nie je v dospelosti na okraji tak výrazne hrubo (široko) drážkovaný, zvlnený a zvrásnený ako Lactarius subumbonatus, kde je tento znak často viditeľný. Lactarius subumbonatus dosahuje o niečo väčšie rozmery (do 80-90 mm). Lactarius serifluus vonia po vysušení o niečo menej intenzívne (alebo vôňu stráca), ale tento znak nie je smerodatný, nakoľko v danom čase zväčša nemáme na porovnanie oba ,,druhy".


Stručná charakteristika:

Lactarius serifluus - rýdzik vodnatý (syn. Lactraius subumbonatus - rýdzik plošticový)

Powered by SmugMug Owner Log In