Untitled photo

Vybrané synonymá:

Lactarius subruginosus J. Blum, Les Lactaires. Etudes Mycologiques (Paris) 3: 316 (1976)

Poznámka:

Samostatné postavenie tohto druhu je otázne, stojí na rozmedzí Lactarius ruginosus a Lactarius pterosporus s nie úplne jednoznačnými, a hlavne opakovanými nálezmi overenými, makroznakmi či mikroznakmi, ktoré by odôvodňovali jeho samostatné postavenie ako druhu. Je dosť možné, že ide iba o variabilitu Lactarius ruginosus, resp. Lactarius pterosporus. 


Stručná charakteristika:


Powered by SmugMug Owner Log In