Untitled photo

Vybrané synonymá:

Lactarius torminosus var. sublateritius Kühner & Romagn., Bull. Soc. Mycol. France 69: 364. 1953

Poznámka: Podľa IF je pod tento druh zaradený ako synonymum aj Lactarius intermedius (Krombh.) Berk. & Broome, čo ale absolútne nekorešponduje s názorom ani jedného odborníka v mne dostupnej literatúre, kde je Lactarius intermedius vedený ako samostatný legitímny druh (M.T. Basso, Heilmann-Clausen, A. Verbeken, J. Vesterholt, F. Kränzlin, ale aj slovenskí a českí mykológovia). Toto priradenie k Lactarius torminosus je dosť nelogické, nakoľko ide aj makroskopicky o úplne odlišné druhy.


Stručná charakteristika:

Lactarius torminosus - rýdzik kravský

Powered by SmugMug Owner Log In