Untitled photo

Vybrané synonymá:

Lactarius sanguifluus var. vinosus Quél., Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci. 9: 668 (1881) [1880]

Lactarius sanguifluus var. violaceus (Barla) Basso, Fungi europ. (Alassio) 7: 308 (1999)

Lactarius rubrozonatus Lalli & Pacioni, in Lalli, Pacioni & Leonardi, Micol. Veg. Medit. 17(2): 127 (2003)

Lactarius rubrozonatus Lalli & Pacioni, in Lalli, Pacioni & Leonardi, Micol. Veg. Medit. 17(2): 127 (2003) f. rubrozonatus

Lactarius rubrozonatus f. carneus Lalli & Pacioni, in Lalli, Pacioni & Leonardi, Micol. Veg. Medit. 17(2): 130 (2003)

Agaricus deliciosus var. violaceus Barla Tabl. comp. champ. comest.: pl. 4, f. 24. 1855

Poznámka: Podľa najnovších teórií a pozorovaní (Autor: Jorinde Nuytinck, Promotor: Prof. Dr. Annemieke Verbeken, UNIVERSITEIT GENT Faculteit Wetenschappen Vakgroep Biologie, Lactarius section Deliciosi (Russulales, Basidiomycota) and its ectomycorrhiza: a morphological and molecular approach. 2004-2005) je Lactarius vinosus (Quél.→) Bataille, Fl. Monogr. Astérosporales: 28 (1908) vedený ako samostaný druh. Avšak ešte aj momentálne je v Index Fungorum braný ako synonymum pre Lactarius sanguifluus. Jeho samostané postavenie má však svoje opodstatnenie a oporu v hĺbkovom vedeckom preskúmaní druhov sekcie Deliciosi práve vo vyššie uvedenej práci belgických mykológov. Niektoré iné autority ich už rozlišujú (napr. Russulales News, MycoBank).Stručná charakteristika:


Powered by SmugMug Owner Log In