Untitled photo

Vybrané synonymá:

Agaricus volemus Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 69 (1821)

Poznámky k rozlišovaniu druhov Lactifluus volemus, Lactifluus subvolemus a Lactifluus oedematopus.

Na základe dlhodobej štúdie a molekulárnych analýz pod vedením belgickej mykologičky Kobeke Van de Putte aj za účasti ďalších mykológov v Belgicku (Ghent University, Faculty of Sciences, Department of Biology, Mycology Research Group) prezentovaných v roku 2012 v diele Hidden Diversity Exsposed, A case study of Lactifluus volemus sensu lato došlo k zmene pohľadu na druh Lactifluus volemus (rýdzik surovičkový).

Podľa novej teórie sa v Európe rozlišujú až tri druhy rýdzikov, ktoré boli doposiaľ v súhrne označované ako Lactifluus volemus (predtým Lactarius volemus), teda aj popis základných makroznakov (chuť, vôňa, mlieko, zmena farby mlieka v kontakte s dužinou, ....) okrem farby plodnice (tá je rozlišovacím znakov medzi Lactifluus volemus a subvolemus) je prakticky rovnaký. Máme tu novo popísaný druh rýdzika Lactifluus subvolemus, ďalej už dávnejšie popísaný druh rýdzika Lactifluus oedematopus, ktorý však dostal nové postavenie a význam ako samostatný druh, a nakoniec pôvodný Lactifluus volemus, ktorý v novom ponímaní má však užší výklad a popis ako samostatný druh. Rozlišovanie týchto troch druhov sa v prvom rade odvíja od mikroskopického preskúmania pileipellis (vrchná vrstva pokožky klobúka v radiálnom reze), kde si všímame dĺžku koncových elementov, chĺpkov na povrchu. Pokiaľ sú tieto chĺpky krátke (do 60 µm) ide o Lactifluus oedematopus. Pokiaľ sú tieto chĺpky dlhšie ( až do 85-125 µm) ide o Lactifluus volemus, alebo Lactifluus subvolemus. Medzi týmito dvoma druhmi je pre ich rozlíšenie dôležitá (a je to prakticky jediný rozlišovací znak) farba klobúka. Lactifluus subvolemus má farbu klobúka vo všeobecnosti a pri dospelých plodniciach celkovo bledšiu, bledo žltkasto hnedú, konkrétne pri mladých plodniciach bledo hnedo žltú až tmavo oranžovo hnedú tmavnúcu smerom ku stredu klobúka, pri dospelých plodniciach je farba piesková až bledo hnedo žltá s alebo bez oranžových tónov, stred klobúka je jemne tmavší a viac hnedý. Lactifluus volemus má tmavšie sfarbenie klobúka, konkrétne hnedé, tmavo hnedé, červenkasto hnedé, oranžovo hnedé, v strede výraznejšie tmavé.

V mnohých prípadoch môžeme naraziť na plodnice, ktoré budú farebne prechodné medzi Lactifluus volemus a Lactifluus subvolemus. V takom prípade nemôžeme bez molekulárnej analýzy konkrétneho nálezu určiť o aký druh ide, teda je vhodné taký nález označiť napr. ako Lactifluus (sub)volemus.

Momentálne platné názvy rozoberaných druhov:

Lactifluus oedematopus Scop. (Kuntze), Revis. gen. pl. II: 857. 1891

Lactifluus subvolemus Van de Putte & Verbeken

Lactifluus volemus (Fr.: Fr.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 857. 1891Stručná charakteristika:

Lactifluus volemus - rýdzik surovičkový

Odkazy: (niektoré fotky môžu predstavovať, a aj určite predstavujú, druhy Lactifluus subvomelus, resp. Lactifluus oedematopus)

Funghi in Italia, Russulales News, Bogiphoto, MycoDB


Powered by SmugMug Owner Log In